Stichting Keurmerk Uitvaartzorg

Hier leest u waarom onze registratie bij het Stichting Keurmerk Uitvaartzorg zo waardevol voor u is.

Gecertificeerde uitvaartonderneming

J. Stout Uitvaartverzorging is gecertificeerd door Stichting Keurmerk Uitvaartzorg. U kunt bij uitvaartondernemingen met een Keurmerk Uitvaartzorg vertrouwen op zes belangrijke zekerheden, die we hieronder benoemen. Keurmerkhouders worden periodiek getoetst door een onafhankelijke certificatie-instelling om te bewijzen dat er wordt voldaan aan de kwaliteitseisen. Kortom: een gepast afscheid in vertrouwde handen!

De zes zekerheden waar u van op aan kunt

1. Heldere afspraken over uitvoering

De uitvaartverzorger legt alle gemaakte afspraken schriftelijk vast. Ook als deze later wijzigen. Dit voorkomt onnodige misverstanden.

2. Transparante kostenbegroting

De uitvaartverzorger legt de gemaakte prijsafspraken schriftelijk vast, inclusief latere wijzigingen.

3. Goede organisatie van de uitvaart

De uitvaartverzorger garandeert een correcte uitvoering van de uitvaart van begin tot eind.

4. Bekwaam personeel

Het personeel van de uitvaartonderneming is gekwalificeerd, houdt kennis op peil en verzorgt jaarlijks voldoende uitvaarten. Om de vakbekwaamheid van uitvaartverzorgers te borgen is er het Register Uitvaartverzorgers. In dit register zijn uitvaartverzorgers opgenomen die werken voor een uitvaartonderneming met het Keurmerk Uitvaartzorg, het Nationaal Vakexamen Uitvaartzorg (NaVU) hebben behaald én kunnen aantonen dat zij voldoende ervaring opdoen en nascholing volgen. Voor uitvaartondernemingen met het Keurmerk is het verplicht dat 50% van de uitvaarten wordt verzorgd door uitvaartverzorgers die in het Register Uitvaartverzorgers zijn opgenomen. Vanaf 2020 is dit 75%.

5. Doelmatige klachtenafhandeling

De uitvaartverzorger hanteert een adequate klachtenafhandelingsprocedure. Heeft u een klacht en komt u er samen niet uit, dan kunt u de Stichting Klachteninstituut Uitvaartwezen inschakelen.

6. Klanttevredenheidsonderzoek

De tevredenheid van de klant staat natuurlijk voorop. De uitvaartverzorger vraagt daarom na elke uitvaart feedback aan de opdrachtgever. Iedere keurmerkhouder is verplicht om minimaal één keer per jaar de resultaten van dit klanttevredenheidsonderzoek te analyseren en waar nodig de dienstverlening aan te passen.


Register Uitvaartverzorger

In navolging op het keurmerk zijn Jan en Jan-Willem Stout opgenomen in het Register voor Uitvaartverzorgers van de Stichting Keurmerk Uitvaartzorg. Ze droegen uiteraard al de titel ‘Uitvaartverzorger’ maar dragen ook de titel RU (Register Uitvaartverzorger). Deze titel mag men dragen wanneer het Nationaal Vakexamen Uitvaarzorg is behaald, er voldoende ervaring is opgedaan en nascholing wordt gevolgd. Vanzelfsprekend zijn wij trots op onze certificeringen en de bevestiging dat we voldoen aan de hoogste eisen. Maar dat terzijde, het belangrijkste is het feit dat de registratie extra zekerheid biedt aan nabestaanden en betrokkenen die we helpen. De uitvaart wordt exact zo geregeld als vooraf besproken. Daar kunt u van op aan!

© J. Stout Uitvaartverzorging 2022