Donorregistratie

De nieuwe donorwet is vanaf 1 juli 2020 ingetreden. Als u geen keuze voor donorregistratie doorgeeft, dan staat er automatisch ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’ bij uw naam. Het betekent dat uw organen, na uw overlijden, naar een patiënt kunnen gaan. Wel bespreekt de arts dit nog met nabestaanden. Meer dan de helft van de volwassen Nederlanders heeft zijn of haar keuze al ingevuld. Vanaf september zal het Donorregister brieven sturen naar personen van 18 jaar of ouder die nog geen keuze hebben vastgelegd.

Welke keuzes met betrekking tot donorregistratie heeft u?

U heeft 4 keuzes en kunt trouwens altijd uw keuze veranderen. Ook als u met ‘geen bezwaar’ in het register staat.

1)  Ja, ik wil donor worden

2) Nee, ik wil geen donor worden

3) Mijn partner of familie beslist

4) Ik wijs één persoon aan die beslist


Hoe legt u de keuze vast?

Via https://mijn.donorregister.nl/ kunt u met uw DigiD inloggen en uw keuze invullen, bekijken, maar ook eventueel veranderen wanneer dat gewenst is.


Hoe ziet de verdeling er uit van de keuzes die tot nu toe ingevuld zijn?

Er zijn meer dan 7 miljoen keuzes ingevuld. Een kleine groep (11%) wil deze beslissing overlaten aan familie of andere nabestaande(n). Een iets grotere groep (36%) laat weten geen donor te willen zijn. De grootste groep (53%) wil wel donor worden, maar hecht er waarde aan om hiervoor zelf toestemming te geven.

Hier leest u meer over wilsonbekwamen en orgaandonatie!

© J. Stout Uitvaartverzorging 2022