Bijzonder boekje voor alle 256 hospices in Nederland

Zondag 9 december presenteerden Alie van der Laan en Marcus van der Enden het eerste exemplaar van hun boekje Mistranen & Troostkoekjes, opgedragen aan de gasten in het Hospice en allen die hen lief zijn. Het boekje is bedoeld voor iedereen die troost en verlichting zoekt voor die momenten waarop afscheid in het innerlijke nu, rouw voelt. 

In het ‘Tineke Breiderhuis’ in Stadskanaal overhandigde het schrijversduo hun eerste exemplaar van het boekje Mistranen en Troostkoekjes aan het stichtingsbestuur van dit hospice. Secretaris Ruurd Brekveld en Penningmeester Jaap Duit waren zichtbaar ingenomen met dit gebaar. “Het is toch prachtig dat het bestaan van ons hospice creatieve mensen als Alie en Marcus, aanzet tot het schrijven van dit soort waardevolle zaken. En dat het dan ook nog naar alle hospices in Nederland wordt gestuurd, vinden wij eervol.”

Het boekje Mistranen en Troostkoekjes is gebaseerd op de dagelijkse en praktische ervaringen die Van der Laan uit Stadskanaal en Van der Enden uit Gasselternijveen hebben in hun werk als vrijwilligers in het hospice in Stadskanaal. “Het werk is niet alleen mooi, maar geeft ook inspiratie en voldoening. Je voert soms even wonderlijke, als ook bijzondere gesprekken. We voelden allebeide de behoefte om daar iets mee te gaan doen”, aldus Van der Enden.

Schrijfster Van der Laan: “Vanuit onze Stichting Brandstof voor de Ziel, hebben we dit kleinood gemaakt. Dit boekje is speciaal bedoeld voor de gasten, hun familieleden, bezoekers en medewerkers in de hospices van heel Nederland. We verwachten dat het troost, verlichting en wellicht inzicht, kan bieden in de vaak moeilijke tijden die mensen nu eenmaal in een hospice doormaken.”

Zorgcoördinator Jacobien van der Pijl is ook blij met het uitkomen van dit boekje. “Het zijn twee bijzondere mensen die tijd en ruimte maken om dit werk te doen.” Van der Pijl ontving meerdere exemplaren van het boekje. “Deze leggen we op elke kamer in ons huis, zodat iedereen ervan kan genieten.” Beide schrijvers hebben hun professionele opleiding genoten in het sociaal-therapeutisch werk en zijn in staat om dit talent ook om te zetten in woorden met een betekenis. Het is zeker niet zo dat alles in een hospice ‘kommer en kwel’ is.

Voorzitter Roelof Kuik benadrukt dat er in een hospice juist ruimte is voor een lach én een traan. “Ik verbaas me regelmatig over hoe anders gasten in ons hospice reageren dan je zou verwachten. Dit is meestal een onverwachte combinatie van soms humor en soms verdriet. Maar altijd met een diepere beleving. Iets om even bij stil te staan. En daar is dit boekje een goede afspiegeling van en daarmee dus zeer waardevol omdat het op echte ervaringen uit de praktijk is gebaseerd.”

Als dank voor hun inspanningen ontvingen de beide schrijvers een bos bloemen van het stichtingsbestuur.

Tijdens de bijeenkomst waren ook vertegenwoordigers van de instellingen en bedrijven aanwezig die het uitgeven van het boekje financieel mede mogelijk hebben gemaakt. Mevrouw M. Folkers-De Boer overhandigde aan Stichting Brandstof voor de Ziel een cheque van 2500 euro namens Monuta Helpt. Dankzij deze steun en die van de brancheorganisatie VPTZ, het Dr. C.J. Vaillantfonds en de stichting Femme van der Schaaf, wordt het boekje binnenkort kosteloos verzonden aan alle 256 hospices in Nederland.

Het boekje is ook verkrijgbaar via de website www.brandstofvoordeziel.nl. 

Bericht geschreven door Paul Abrahams.

© J. Stout Uitvaartverzorging 2022