Wilsbekwaamheid

Wat is wilsbekwaamheid?

We spreken van wilsbekwaamheid als iemand in staat is de gevolgen van een bepaalde handeling te overzien. Zodra iemand niet meer kan begrijpen wat de gevolgen zijn van een beslissing, spreken we dus van wilsonbekwaamheid. Iemand mag dan geen belangrijke beslissingen meer nemen op bijvoorbeeld financieel of medisch gebied.


Wie bepaalt of iemand wilsonbekwaam is?

Of iemand wel of niet wilsbekwaam is wordt vastgesteld door de behandelaar van die persoon. Soms is het heel duidelijk, bijvoorbeeld als iemand in coma ligt. Maar hoe zit het bij iemand met dementie? Bij beginnende dementie zal het soms wel lukken om een beslissing te nemen, maar soms ook niet. Iemand kan bijvoorbeeld nog prima in staat zijn om te bepalen wat voor kleren hij aan wil of wat hij wil eten. Maar een beslissing maken over het verkopen van een woning, wijzigen van een testament of wel of geen euthanasie is misschien niet meer mogelijk.


Wensen vastleggen als u wilsbekwaam bent

Het kan ons allemaal overkomen; wilsonbekwaam worden. Daarom is het extra belangrijk om tijdig vast te leggen wat uw wensen zijn, bijvoorbeeld met betrekking tot reanimatie of euthanasie. U kunt hiervoor een wilsverklaring opstellen. Daarin kunt u onder andere vastleggen of u gereanimeerd wilt worden of wat u wilt in de laatste fase van uw leven. Ook kunt u in de wilsbeschikking aangeven wie namens u beslissingen mag nemen als u dat zelf niet meer kunt, een zogenaamde wettelijke vertegenwoordiger. Op de site van de Rijksoverheid vindt u meer informatie over het opstellen van een wilsverklaring.

© J. Stout Uitvaartverzorging 2022