Overlijden; de Belastingdienst en de bank

Nadat de uitvaart van een naaste voorbij is moet er nog veel geregeld worden. Zo moet de bank waar de overledene bankierde geïnformeerd worden. Het is belangrijk om dit zo snel mogelijk te regelen om vervelende situaties in de toekomst te voorkomen. Daarnaast verandert er het een en ander bij de Belastingdienst, zoals bijvoorbeeld eventuele toeslagen die komen te vervallen. Hieronder kunt u lezen wat u moet doen en waar u rekening mee moet houden. 

De Belastingdienst en overlijden
Een overlijden hoeft u niet zelf te melden bij de Belastingdienst, dat doet de gemeente voor u. Vervolgens gaat de belastingdienst beoordelen welke aanpassingen er moeten plaatsvinden. Zo kunnen toegekende toeslagen stopgezet worden of overgezet worden op een andere naam. De toeslagpartner of erfgenamen krijgen altijd een definitieve berekening van de toeslagen. Omdat de regelgeving erg afhankelijk is van de persoonlijke situatie kunt u hierover meer informatie vinden op de site van de Belastingdienst.

De bank en overlijden
Nadat u een overlijden bij de bank gemeld heeft zullen de rekeningen eerst geblokkeerd worden. Vervolgens wordt er een afspraak met de nabestaanden gemaakt om alle zaken door te nemen en om te kijken wat er met de rekeningen moet gebeuren. Hiervoor moet u in ieder geval een akte van overlijden kunnen overhandigen. Daarnaast heeft de bank in veel gevallen een verklaring van erfrecht nodig, om te bepalen wie er eventueel over de rekeningen mogen beschikken en de nalatenschap mag afhandelen.

Een verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin de notaris verklaart wie is overleden, of de overledene een testament heeft en wat er in dit testament is bepaald. Bovendien verklaart de notaris wie de erfgenamen van de overledene zijn en eventueel wie van de erfgenamen gemachtigd is om de erfenis van de overledene af te wikkelen. Als er een executeur is benoemd dan wordt er een verklaring van executele opgesteld in plaats van een verklaring van erfrecht. Op de website van de betreffende bank kunt u meer informatie vinden over het afhandelen van de nalatenschap.

© J. Stout Uitvaartverzorging 2022