Nabestaanden helpen

Na het verlies van een dierbaar persoon lijkt de wereld voor directe nabestaanden soms even stil te staan. Als de omgeving op de hoogte is van het overlijden, zullen ze hun medeleven willen laten blijken. Door bijvoorbeeld een persoonlijk bericht of mooie kaart te sturen. De manier van contact is vaak afhankelijk van de band met de overledene en/of nabestaanden. Bij het overlijden van een oom of tante is een fysiek bezoek meer voor de hand liggend, dan bijv. na het overlijden van een vriend zijn opa. Door medeleven en misschien wel de zichtbare pijn en een verslagen indruk voelen we noodzaak om iets voor nabestaanden te betekenen. Gewoon een klein gebaar. Om bijvoorbeeld de dagen iets makkelijker te maken en de pijn heel even te verzachten.

Voorbeelden om nabestaanden te helpen:

  1. Kook eten, zodat de nabestaande daar even niet om hoeft te denken en toch voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt. Juist in deze emotionele periode is het belangrijk nabestaanden goed voor zichzelf blijven zorgen.
  2. Vraag of de nabestaande bijv. wil wandelen in een andere omgeving, denk aan het bos. In de frisse lucht lopen geeft energie en ook de mogelijkheid om te kunnen praten over herinneringen en gevoelens.
  3. Laat de nabestaande op belangrijke data zoals een verjaardag, trouwdag, sterfdag weten dat je aan hem of haar en de overledene denkt. Misschien is er zelfs een fijne herinnering die je kunt delen.
  4. Breng bloemen naar de nabestaande of het graf. Een klein kaartje met lieve boodschap kan positieve herinneringen oproepen of energie geven.

  5. Wilt u iets betekenen, maar heeft u twijfels of een nabestaande er wel belang bij heeft? Vul dit dan nooit zelf in. Vraag altijd de nabestaande! Zo weet u echt hoe u hem of haar kan helpen.

© J. Stout Uitvaartverzorging 2022