Gezag of voogdij voor kinderen na overlijden ouder(s)

Wie krijgt het gezag / de voogdij over minderjarige kinderen als één of beide ouders zijn overleden? Een vraag waar u waarschijnlijk liever niet over nadenkt. Toch is het goed om te weten waar u rekening mee moet houden en wat u zelf kunt regelen.

Gezag over uw minderjarig kind
Wie het gezag krijgt over uw kind is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Er zijn verschillende scenario’s denkbaar. Het gezag kan volledig overgaan op de overblijvende ouder, maar ook op de overblijvende ouder én een niet-ouder.  Heeft u in uw testament of via het gezagsregister een voogd benoemd, dan is dit van toepassing. De overblijvende ouder kan dan echter nog steeds een verzoek bij de rechter indienen om het gezag wel te krijgen. Lees hier meer over (het regelen van) het gezag over uw kind.

Voogdij over uw minderjarig kind
Als de ouders van een kind samen het gezag hebben en een van hen overlijdt, dan houdt de overgebleven ouder automatisch het gezag. Als ook de laatste ouder komt te overlijden, wijst de rechter een voogd aan. Ook kunt in een testament zelf een voogd aanwijzen. Dit kan bijvoorbeeld naaste familie, zoals een broer/zus zijn of een goede vriend. Lees hier meer over de mogelijkheden van voogdij.

Beheren van uw erfenis
Na uw overlijden moet uw erfenis worden beheerd totdat uw kind meerderjarig (oftewel minimaal 18 jaar) is. Als u niks geregeld heeft dan heeft de voogd zeggenschap over het geld tot uw kind meerderjarig is. Ook is het mogelijk om een bewindvoerder aan te stellen. In een testament kunt u zelfs op laten nemen dat de bewindvoerder de erfenis in beheer heeft tot uw kind 23 jaar is

© J. Stout Uitvaartverzorging 2022