Sprekers

Zorg ervoor dat iemand de regie houdt
Belangrijk is dat de aanwezigen welkom worden geheten, iemand de muziek inleidt, sprekers aankondigt en informatie verstrekt over het verloop van de begrafenis of crematie. Bij religieuze diensten is dit meestal de voorganger, in andere gevallen is een uitvaartleider hiervoor de geschikte persoon. Stout Uitvaartverzorging beschikt over mensen die dit op een gepaste, respectvolle manier kunnen verzorgen.

Toespraken door betrokkenen
Tijdens de uitvaart komt het vaak voor dat familie, vrienden en andere betrokkenen het woord willen richten tot de aanwezigen of tot de overledene. U kunt vooraf aangeven of u daar prijs op stelt, bijvoorbeeld op de rouwkaart of voorafgaand aan de rouwdienst.

Hulp bij uw toespraak
Wilt u als nabestaande iets zeggen tijdens de uitvaartplechtigheid? Waarschijnlijk bent u op deze dag erg emotioneel. Mogelijk heeft u ook weinig ervaring met het houden van een toespraak. Onze uitvaartleiders kunnen u in de dagen voor de uitvaart helpen bij het vinden van de juiste woorden en kunnen met tips en advies zorgen voor een geslaagde en gepaste toespraak.

> kijk hier voor tips bij spreken tijdens een uitvaart!

<< Vorige pagina