Nazorg

De afhandeling is meestal veel regelwerk
Het stopzetten van verzekeringen, uitkeringen en abonnementen, het afhandelen van belastingzaken, het informeren van instanties of het betalen van openstaande rekeningen. Ook na de uitvaart wordt u als nabestaande vaak nog geconfronteerd met veel uitzoek- en regelwerk.

Afhandeling van financiële zaken
Was de overledene kostwinner, dan hebt u als nabestaande wellicht recht op een uitkering. En als u een levensverzekering heeft, dan is het belangrijk dat deze zo snel mogelijk uitkeert. Om deze zaken te kunnen regelen heeft u een Verklaring van Erfrecht nodig. Deze kunt u krijgen via de notaris. Dit document heeft u onder andere nodig voor het deblokkeren van bankrekeningen, het innen van verzekeringsgelden en uitkeringen en voor de teruggave van belastinggeld.

Wij helpen u op weg
Kortom: bij de afhandeling komt veel regelwerk kijken. Wij zijn er om u daarin te begeleiden. We helpen u op weg met tips en brengen u in contact met de juiste instanties.

<< Vorige pagina