Na de uitvaart

Een uitvaart eindigt niet met de crematie- of begrafenisplechtigheid. Ook daarna moet er nog veel gebeuren. Een steen op het graf of een bijzondere bestemming voor de as, bijvoorbeeld. Wellicht wilt u de aanwezigen bedanken voor hun belangstelling. Wij blijven ook bij de nazorg betrokken. Onze nazorgmedewerkers kunnen zelfs zorgen voor hulp bij de rouwverwerking.

advertentie uitvaart

Dankbetuiging en advertenties

U kunt de belangstellenden na de uitvaart bedanken voor hun blijk van medeleven. Veel toegepaste middelen daarvoor zijn een advertentie of een dankbetuiging. Lees meer >>

 

asbestemming

Asbestemming

Na een crematie kunt u de as van de overledene verstrooien of bewaren, op een plek en manier die u zelf wilt. Aan de asbestemming zijn gelukkig weinig regels verbonden. Lees meer >>

gedenkstenen

Gedenksteen

Een gedenksteen of grafsteen helpt de herinnering aan de overledene levend te houden. Stout Uitvaartverzorging helpt u bij het kiezen van een geschikte gedenksteen. Lees meer >>

rouwverwerking

Rouwverwerking

Na een uitvaart probeert u als nabestaande zo snel mogelijk het gewone leven weer op te pakken. Vaak valt dat niet mee. Wij kunnen zorgen voor goede rouwbegeleiding. Lees meer >>

nazorg begrafenis

Nazorg

Vaak komen vragen naar boven over het afwikkelen van de nalatenschap, financiële zaken en fiscale kwesties. Ook daarbij kunnen wij u helpen. Lees meer >>

<< Vorige pagina