Home
Wist u dat

Wat moet u doen na het overlijden?

Krijgt u te maken met een sterfgeval, onderneem dan de volgende acties:

  • Bel eerst uw huisarts
  • Bel vervolgens Stout Uitvaartverzorging
  • Leg belangrijke documenten klaar
  • Als u bij een kerk bent aangesloten, stel deze dan op de hoogte

keurmerk uitvaartzorg

Leg uw wensen vast

Het Laatste Wensen-formulier is gemaakt voor iedereen die zaken wil vastleggen voor zijn of haar uitvaart. U heeft dan meer zekerheid dat uw uitvaart volgens uw eigen wensen zal verlopen. Bovendien kan het een verlichting zijn voor uw nabestaanden. Door het invullen van dit formulier hoeven zij niet te gissen naar wat u gewild zou hebben en is het een leidraad voor de bespreking van de uitvaart.

Belangrijk is dat u uw nabestaanden inlicht over de eventuele aanwezigheid van dit formulier en de plaats waar deze te vinden is. Ook kunt u uw laatste wens formulier bij ons bekend maken, zodat wij op voorhand op de hoogte zijn van uw wensen.

Het doel
Het doel van het invullen van dit formulier is dat er zoveel mogelijk gevolg moet worden gegeven aan de wensen van de overledene.

Rechtsgeldigheid
Het wensenformulier dient als leidraad voor het regelen van de uitvaart.
Als u uw wensen rechtsgeldig wilt vast leggen dan moet u deze eigenhandig uitschrijven (niet typen).
Vervolgens zet u de datum en uw handtekening eronder.
U maakt dan een zogeheten codicil.

Bewaar dit formulier op een goede vindbare plaats, bijv.:

  • bij uw verzekeringspapieren;
  • bij uw testament bij de notaris;
  • bij diegene die als eerste op de hoogte is van uw overlijden;
  • bij uw uitvaartverzorger.

Wij kunnen u hierbij van dienst zijn!
Bij het invullen kunnen er vragen opkomen over de invulling of juist praktische vragen met betrekking op een uitvaart. Graag nemen wij de tijd om samen met u de mogelijkheden door te spreken.

Download het wensenformulier >>