Wist u dat

Wat moet u doen na het overlijden?

Krijgt u te maken met een sterfgeval, onderneem dan de volgende acties:

  • Bel eerst uw huisarts
  • Bel vervolgens Stout Uitvaartverzorging
  • Leg belangrijke documenten klaar
  • Als u bij een kerk bent aangesloten, stel deze dan op de hoogte

keurmerk uitvaartzorg

Expositie

expositie Stout Uitvaartverzorging heeft enkele schilderijen tentoongesteld van Anne Lamfers.

Biografie over de schilder
Op 20 mei 1937 ziet Anne, samen met zijn tweelingzus Fokje, het levenslicht. Het gezin van Jacob Lamfers en Siemkje van der Leest woont in Emmercompascuum. Vader is drogist en fotohandelaar. Naast het werk is hij drukdoende met fotograferen en toneel en in de jaren ’40 volgt hij een cursus reclametekenen. De kinderen Lamfers groeien op in dit creatieve “klimaat”. De belangstelling voor tekenen en schilderen wordt al vroeg bij Anne gewekt. Als kind observeert hij graag de boerenerven, de sloten, de velden en alle flora en fauna die hij kan vinden. Thuis mag hij werken met ecoline en plakkaatverf, die vader Jaap gebruikt bij de cursus reclametekenen. Eind jaren ’50 staat hij voor de vraag welk beroep te kiezen. In het behoudende protestants-christelijk milieu is het niet gebruikelijk vrij kunstenaar te worden. Voor Anne betekent dat kiezen voor de kweekschool. Zijn voorliefde voor tekenen en handenarbeid komt ook hier naar voren. Tijdens deze opleiding haalt hij in de derde klas zijn tekenakte voor Lager Onderwijs. Zijn loopbaan begint als onderwijzer in Wierden (Overijssel), waar hij zich direct na het huwelijk vestigt. Twee jaar later verhuist hij voor een baan als leraar aan de Mavo / HPS in Grijpskerk. In de avonduren begint hij aan een studie handvaardigheid aan de School voor Handenarbeid en de Academie Minerva in de stad Groningen. Begin jaren ’70 verhuist het gezin naar Stadskanaal. In deze plaats werkt hij jarenlang als leraar handvaardigheid. Als beeldend kunstenaar liet Anne Lamfers zich al in de jaren zeventig inspireren door het Veenkoloniale landschap. Toen stond hij vooral stil bij de omgeving van Barger- en Emmer-Compascuüm. In 1989 kan hij op 52-jarige leeftijd het onderwijs verlaten. Zowel een extern motief (scholenfusie) als een intern motief (het sterven van zijn zoon Aart begin 1988) spelen hierbij een rol. De plotselinge dood van zijn zoon brengt hem op indringende wijze tot het besef van de eindigheid van het bestaan. Hij weet dat hij nu zijn kans moet grijpen meer tijd te krijgen voor zijn kunstenaarschap. Een explosie van creatieve productiviteit is het gevolg. Zelf omschrijft hij deze periode als een “inhaalmanoeuvre”. In het werk zijn contrasten tussen licht en donker, geluk en rampspoed, leven en dood de belangrijke elementen.

Lamfers vindt blijvende inspiratie in onze regio en het aangrenzende Westerwolde. Dit alles leidde tot een serie van zeer indrukwekkende serie landschapsportretten waarin Lamfers de kracht van het Veenkoloniën en het veenkoloniale landschap op passende wijze op het doek weet vast te leggen. In de tentoonstelling ‘De Veenkoloniën’ combineren we zowel het vroege als het latere op de Veenkoloniën geïnspireerde werk waarbij met totaal verschillende technieken zijn gebruikt.

Schilderen is licht en donker
In mei 2013 verschijnt het boek Schilderen is licht en donker, een catalogus van het werk van Anne Lamfers: Een inleiding, leven en werk, uitspraken en meningen, een galerie van de werken uit de categorieën muziek, natuur, symbool en metafoor, mensen, verhalen, Nieuw-Guinea, portret en stilleven, opdrachten, ruimtelijk werk en een thematisch overzicht van het werk vanaf 1956 tot heden.

Het boek is te bestellen:  ISBN 9781616274221

Paperback uitgave:  balie@epf-amsterdam.nl
Kosten inclusief btw € 41,50 per st.

Hardcover uitgave:  inschrijven op e-mail: info@annelamfers.nl
Bij voldoende inschrijvingen (50): €47,50 per st.

Kijk ook eens op de website van Anne Lamfers. www.annelamfers.nl

<< vorige pagina