Wat moet u doen direct na het overlijden?

Wat moet u doen na het overlijden?

Krijgt u te maken met een sterfgeval, onderneem dan de volgende acties:

 • Bel eerst uw huisarts
 • Bel vervolgens Stout Uitvaartverzorging
 • Leg belangrijke documenten klaar
 • Als u bij een kerk bent aangesloten, stel deze dan op de hoogte

Bel uw (huis)arts

De arts is degene die het overlijden moet vaststellen. Hij of zij verstrekt u de verklaring van overlijden. Deze verklaring is noodzakelijk voor het doen van aangifte van overlijden.

Bel Stout Uitvaartverzorging

U kunt ons dag en nacht bereiken via telefoonnummer 0599 612 482 (of vanuit het buitenland 00 31 599 612 482). Wij komen naar u toe om de overledene (eventueel samen met u) te verzorgen.

Het is raadzaam om dit zo snel mogelijk na het overlijden te doen. Bij een melding vragen we naar de naam en geboortedatum van de overledene, en tijdstip en plaats van overlijden. Als het nodig is regelen we dat de overledene wordt overgebracht naar een uitvaartcentrum. Vervolgens wordt er een afspraak gemaakt met onze uitvaartverzorger om af te spreken wanneer u de wensen rond de uitvaart door wilt nemen.

Leg belangrijke documenten klaar
Een overlijden vereist een zorgvuldige administratieve afhandeling. Zonder u te vermoeien met de details: wij nemen u dit zo veel als mogelijk uit handen. Wel is het handig als u de volgende zaken klaarlegt:

 • Het legitimatiebewijs van de overledene
 • Het legitimatiebewijs van de opdrachtgever van de uitvaart (mogelijk bent u dat)
 • Het trouwboekje of de partnerregistratie
 • Een adressenlijst
 • De gewenste kleding voor de overledene
 • De wilsverklaring
 • Eventuele uitvaartpolissen
 • De verklaring van overlijden (via de arts) zodat wij voor u aangifte kunnen doen

Stel uw kerk of genootschap op de hoogte
Was de overledene lid van een kerk of andere levensbeschouwelijke organisatie? Stel deze ook zo snel mogelijk op de hoogte. De kerk of organisatie kan zich dan eventueel voorbereiden op de uitvaartdienst of zorgen voor begeleiding in het rouwproces.

Overbrengen van de overledene
Voor het overbrengen van de overledene zijn we dag en nacht bereikbaar. We spreken met de nabestaanden een tijd af om de overledene over te brengen of thuis te verzorgen. Vervolgens belt onze uitvaartverzorger u op om af te spreken wanneer u de wensen rond de uitvaart wilt doornemen.

Als iemand in de avond of in de nacht in een ziekenhuis overlijdt, dan wordt de volgende ochtend de overbrenging geregeld. Bij overlijden in een verzorgingstehuis vindt vaak 's avonds of 's nachts de overbrenging plaats als de arts is geweest. In beide gevallen worden de nabestaanden de volgende ochtend door de uitvaartverzorger gebeld voor het maken van een afspraak om de uitvaart te bespreken.

Kiest u voor lichte balseming, thanatopraxie, dan doen we de verzorging in het uitvaartcentrum. Ook als de overledene thuis wordt opgebaard.

<< Vorige pagina